Kanalizace a její rizika

Přestože se kanalizace může jevit například ve srovnání s automobilem jako primitivní zařízení, které nemůže působit potíže, opak je často pravdou. Zatímco automobil je sestaven z přesně dimenzovaných a sladěných komponentů, zdánlivě jednoduché kanalizační potrubí si musí vystačit s fyzikálními zákonitostmi splašků nejrůznějšího složení a charakteru. Lidé často zapomínají při odstraňování různých kapalin (a nejen kapalin) z domácnosti, že tak, jako se třídí pevné odpady, tak také kanalizace není určena pro libovolnou směs, emulzi, tekutinu, či dokonce pevné látky!

S rozumem

I při správném používání kanalizačního systému se časem ale vždy objeví potřeba drobné údržby – tak jako u všeho. A pak nastupuje firma, která profesionálně provede čištění odpadu a současně i kontrolu, případně revizi.