Zkuste přerušovaný půst – Může vám pomoci nejen zhubnout!


PÅ™eruÅ¡ovaný půst zkouší držet stále více lidí. MÄ›li byste díky nÄ›mu totiž zhubnout a tÄ›lo by se mÄ›lo krásnÄ› oÄistit. Dá se to ale skuteÄnÄ› vydržet? 

Zkuste pÅ™eruÅ¡ovaný půst – Může vám pomoci nejen zhubnout! 

VyzkouÅ¡eli jste snad už vÅ¡echno, jen abyste zhubli? Do půstu jste ale nikdy neÅ¡li, protože se bojíte, že bez jídla nevydržíte? Je známo, že i jednodenní půst může pomoci nastartovat metabolismus a hlavnÄ› jako souÄást detoxikaÄní kůry, může pomoci tÄ›lo oÄistit od Å¡kodlivin. Půst se dá držet v různých podobách, různÄ› dlouhou dobu. V poslední dobÄ› jde ale do popÅ™edí pÅ™eruÅ¡ovaný půst, který se zdá být Äím dál více oblíbený. A to tedy hlavnÄ› proto, že lidem pomáhá s hubnutím. O co jde a jak pÅ™eruÅ¡ovaný půst dodržovat? 

prázdný talíř

Kdy jíst a kdy ne? 

Již podle názvu je jasné, že v pÅ™eruÅ¡ovaném půstu je stěžejní to, kdy jíte a kdy ne. V podstatÄ› jde o to dodržovat Äas, kdy tÄ›lo nepÅ™ijme vůbec žádné kalorie s Äasem, který je zase vyhrazen k tomu, aby se ÄlovÄ›k mohl najíst. Zdá se to snazší, vydržet se to opravdu dá, pokud máte vůli a navíc můžete zaÄít shazovat pÅ™ebyteÄné kalorie. UrÄitÄ› se díky pÅ™eruÅ¡ovanému půstu budete cítit lépe, tÄ›lo bude zdravÄ›jší, ale jen za pÅ™edpokladu, že budete vÅ¡echna pravidla skuteÄnÄ› dodržovat. PÅ™eruÅ¡ovaný půst může mít různé vzorce. Mužům je doporuÄováno řídit se pravidlem Å¡estnáct hodin bez jídla a osm hodin s jídlem. Ženy by Äas bez jídla mÄ›ly mít kratší, takže postaÄí, když dodrží vzorec Ätrnáct hodin bez jídla a deset hodin, kdy se mohou v klidu najít. Obvykle se pÅ™estává jíst do osmé hodiny veÄerní, pak následuje půst, který je bÄ›hem noci velmi důležitý. 

sklenice vody

A co vlastně jíst a dodržovat?

BÄ›hem doby, kdy se drží nÄ›kolikahodinový půst, je velmi nutné pít hodnÄ› tekutin. Povolená je vÅ¡ak jen voda, voda s citronem a samozÅ™ejmÄ› vÅ¡echno bez bublin a bez cukru. Můžete si dát i šálek Äaje nebo kávy, ale opÄ›t jedinÄ› bez cukru i mléka. Vody byste ale mÄ›li pÅ™ijímat dostatek. V dobÄ›, která je vyhrazena pro jídlo, je nutné tÄ›lu dodat vitamíny, minerály, vlákninu a je tÅ™eba sníst hodnÄ› ovoce, zeleniny i bílkovin. Můžete obÄas v této dobÄ› i zhÅ™eÅ¡it a sníst nÄ›co nezdravého, stravu byste si ale pÅ™evážnÄ› mÄ›li hlídat. 

PÅ™eruÅ¡ovaný půst se dá držet i dlouhodobÄ› a váha jde po nÄ›m skuteÄnÄ› dolů. Navíc se na takový vzorec stravování dá opravdu lehce zvyknout.