Co je to virtuální sídlo firmy?

Ještě jste se nesetkali s názvem virtuální sídlo podnikatele nebo OSVČ? Vězte tedy, že pro mnohé z vás to může být záležitost veskrze praktická. Osobám samostatně výdělečně činným, ale i jiným podnikatelským subjektům může virtuální sídlo, popřípadě virtuální kancelář, ušetřit jak peníze, tak starosti.

roundtable-828546_960_720

Každá OSVČ musí mít na Živnostenském úřadě uvedené sídlo podnikání. Rovněž tak právnická osoba v Obchodním rejstříku. OSVČ si však například nepřeje mít své podnikatelské sídlo uvedené na adrese trvalého bydliště, anebo podniká v úplně jiné lokalitě a potřebuje, aby mu obchodní korespondence docházela tam, kde se zdržuje přechodně; a právnická osoba třeba nemá prozatím žádné prostory k podnikání. Anebo může mít prestižní adresa vliv na uzavírání obchodů.

Jak to tedy rychle a spolehlivě vyřešit?

Virtuální sídlo je ve své podstatě služba – poskytovatel za poplatek, ať měsíční či roční, pronajímá podnikající fyzické či právnické osobě adresu, kterou si může podnikatel uvést v OR a živnostník na ŽÚ.

company-5064997_960_720

Naše společnost obvykle zároveň s virtuálním sídlem firmy Ostrava virtualni-kancelar-ostrava.czposkytuje podnikajícím osobám i virtuální kancelář ve své budově. To znamená, že nájemci pak mohou využívat naše kanceláře k přijímání svých obchodních partnerů a dalších návštěv ve velice důstojném a příjemném prostředí, mohou zde uzavírat obchodní smlouvy, vést běžnou firemní agendu či účetnictví; k dispozici je i recepce, kde je možné zajistit občerstvení a pohoštění, kopírování dokumentů i další kancelářské úkony, zapůjčit audiotechniku, a podobně.

Jakmile uzavřeme smlouvu o pronájmu virtuálního sídla, vydáme vám pro příslušné úřady souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla na dané adrese, a to s úředně ověřeným podpisem. Navíc obdržíte ke smlouvě pronájem kanceláře na 4 hodiny zdarma. V případě dlouhodobějšího pronájmu virtuální kanceláře, uzavřeme i o této záležitosti smlouvu. Pro zrychlení může celá transakce proběhnout i online.