Kdo svítí, ten jede

Jen osoba vskutku bláhová by si dnes mohla myslet, že k vyjetí do silničního provozu stačí schopnost šlapat na plynový pedál a brzdu, točit volantem ze strany na stranu a houkat klaksonem. Tak tomu totiž bývalo nanejvýš tak v dobách, kdy se automobilismus rodil a kdy bylo vzácností, narazil-li takový šofér cestou na některého svého kolegu.
rudý ford mustang

Vskutku bláhovou je pak i představa, že stačí vlastnit řidičské oprávnění a mít povědomí o smyslu platných dopravních značek a nic se nemůže stát. Protože se i tak leccos přihodit může. A je přitom lhostejné, zda je takové řidičské oprávnění dosti starého data vydání nebo na něm sotva stihnul oschnout inkoust.

K tomu, abychom se mohli v dnešní době pohybovat po komunikacích bezpečně, toho potřebujeme daleko více. Ve dne a zejména pak v noci.
kulaté autosvětlo

Když byly automobily ještě v plenkách, bývalo v některých oblastech pravidlem, že před takovým vozidlem musel běžet nějaký jedinec s praporkem, mající za úkol před tímto strojem varovat. To aby se nesplašili koně tehdy běžných povozů, kteří by se mohli vyskytnout poblíž, a dost možná i proto, aby se něčeho takového nelekli i nepokrokoví spoluobčané, aby nedošlo k nějaké nehodě.

Tato praxe je už pochopitelně dávnou minulostí. Protože zkuste najít někoho, kdo by dnes dokázal běhat rychleji než automobil, a zkuste takových osob najít dost na to, aby se dostaly na každého řidiče! Ovšem i nadále je třeba na sebe při jízdě zejména po setmění nějak upozornit. Vidět a být viděn.

Dnes už k tomuto účelu ale neslouží nějací běžci, nýbrž… reflektory. Světla, chcete-li.
auto cadillac

Chce-li dnes automobilista na silnici přežít a nezabít, musí být prostě patřičně osvětlen. Není to nic nového pod sluncem, ale přesto jako by nejednou bylo. Kolik jenom našich šoférů dobře osvětleno nebývá! Kolik jenom je těch, kdo si pořídí někde na tržnici pochybné žárovky a pak svítí prachmizerně! A kolik takových navíc nečekaně zhasne, prostě proto, že je leckdy nerozum nakupovat za „rozumnou“ cenu! Tedy hlavně lacino.

Jsou prostě mezi námi lidé, kteří doposud šetří na nepravém místě. Kteří namísto spoléhání se na kvalitní nabídku typu takzvaných nezničitelných žárovek od sázejí raději na pochybnou láci. A pak spláčou nad výdělkem, totiž vlastně nad prodělkem, pak dlouho a nejednou marně reklamují.

Což se chytrému nestane. Protože chytrý dvakrát měří a jednou řeže. A pak je na silnici vidět a také sám vidí. A daleko pravděpodobněji dojede do cíle bez úhony.