Pomocí soli zlepšíte kvalitu vody

Vodu potřebujeme k svému životu určitě všichni. Ale mnozí odběratelé a uživatelé této nepostradatelné tekutiny mají jeden problém. Jejich voda je příliš tvrdá. Možná, že to zní zajímavě, že může být kapalina označená za tvrdou. Je pravda, že je tento termín tak trochu zavádějící.

  • Hodnoty, které určují tento parametr, ovlivňuje obsah rozpuštěných nerostů v této přírodnině.
  • Nejčastěji se jedná o vápník a hořčík.

páková baterie

Tvrdost vody má velký význam v jejím využití.

  1. Pokud je voda využívána jako pitná, pak může vysoký obsah nerostů velkou měrou ovlivnit její chuťové vlastnosti.
  2. U užitkové vody je zdrojem tvorby nežádoucího vodního kamene.

Proto je nutné tuto tekutinu upravit takovým způsobem, aby se všechny nežádoucí vlivy odstranily. Jestliže právě vám z vodárny posílají příliš tvrdou vodu, pak budete muset tyto hodnoty dát do správného poměru. Brzy byste to totiž poznali na výkonu myček i praček. Regenerační sůl, která je k tomuto účelu určena, se používá jako činidlo ionexových kolon v domácích úpravnách vody.

Tvrdá voda působí potíže

Regenerační sůl, která se na našem trhu vyskytuje v podobě okrouhlých tablet nebo polštářků, se vyrábí lisováním za vysokých tlaků. Tablety jsou čistým chloridem sodným. Tvar, ve kterém je tento výrobek prodáván, je výhodný především z toho důvodu, že je kompaktní a nedrolí se. Kromě toho poskytuje i snadné dávkování a odpadá nežádoucí prašnost.

pijící ptáček

  • Jestliže dáte přednost kvalitě před levnou napodobeninou, budete mít jistotu, že čistota samotné soli bude větší nežli 99,9 desetin procenta.

Tento produkt má také téměř nulový obsah kovů, které by ionexové úpravny vody zanášely a tím i zkracovaly jejich životnost. Tuto sůl využívají nejen majitelé ionexů, ale i ti, kteří chtějí zlepšit vlastnosti myček nádobí a také prodloužit jejich dobu bezporuchového fungování.